Το Γραφείο Εξυπηρέτησης τού Δημότη στην Γέρα Λέσβου που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους κατοίκους της Γέρας

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης τού Δημότη λειτουργεί συνεχώς από 22/7/2015 και στελεχώθηκε από προσωπικό τού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.


Αποτελεί την πρώτη μονάδα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών τής Γέρας που προσέρχονται στο Κεντρικό Δημοτικό κτήριο τού Παπάδου, όπου στεγάζονται κι οι λοιπές υπηρεσίες τής Δημοτικής Ενότητας Γέρας, πάνω σε θέματα και προβλήματα τής
καθημερινότητας των δημοτών μας.

Η αξιολόγηση της απόδοσής του κατά την πεντάμηνη λειτουργία του, είναι σε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. με το οποίο συνεργάζεται αρμονικά.

     Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22513-52413

      Φαξ: 22513-52402 και 22510-84 325

      e-mail: degeras15@gmail.com