Θέσεις εργασίας στην Λέσβο από τους “γιατρούς χωρίς σύνορα”

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για το πρόγραμμα τους στη Λέσβο αναζητούν άμεσα :


MSF For their program in Lesbos looking for :

DRIVERS /OΔΗΓΟΥΣ
MEDICAL DOCTOR / ΓΙΑΤΡΟΥΣ
NURSE /ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ( Degree : nursing : minimum 3 years / πτυχίο 3 ετών)
TRANSLATOR FARSI / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΦΑΡΣΙ
TRANSLATOR ARABIC / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΑ
LOGISTICS DISTRIBUTION ASSISTANT /LOGISTICS ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
LOGISTICS STOREKEEPER / LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
CROWD CONTROLLER (ΜΑΝΤΑΜADOS)/ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ
HUMAN RESOURCES ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
WATER & SANITATION CLEANER/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

information contact num./ πληροφορίες στο τηλ.2251040400
CV/Bιογραφικα at the following e mail ad.: msf.hr.Lesvos@gmail.com


Πηγη politikalesvos.gr