Ολο και λιγότερα ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά

Μειώθηκαν το 2014 οι δαπάνες των νοικοκυριών, σύμφωνα με την Ερευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).


Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2014 ήταν 1.460,52 ευρώ και ήταν μειωμένη κατά 3,2% ή 48,87 ευρώ σε σχέσημε το 2013. Πάντως, σε πραγματικούς όρους (δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός) η πτώση ήταν της τάξης του 0,7% ή 9,63 ευρώ.

Η μείωση της μέσης δαπάνης των νοικοκυριών έφθασε το 2014 στο 25,4% σε σχέση με το 2010, ενώ μεταξύ 2008 και 2014 η πτώση ήταν 31,1% και μεταξύ 2004 και 2014 στο 18,5%.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 μόλις το 35,5% των νοικοκυριών είχε ως κύρια πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επίσης, το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού είχε το 2014 περισσότερες δαπάνες από το φτωχότερο 20% του πληθυσμού κατά 5,7 φορές. Η ανισότητα αυτή διατηρήθηκε σταθερή σε σχέση με το 2013.


Πηγη kathimerini.gr