Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λέσβου για τις ποινικές διώξεις για χρέη στον Ο.Α.Ε.Ε.

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του που είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ, για την παρακάτω θετική εξέλιξη
 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 4331/02-07-2015 παύεται κάθε ποινική δίωξη για χρέη στον Ο.Α.Ε.Ε. Όσες υποθέσεις δεν έχουν εκδικασθεί αποσύρονται απ’ τα πινάκια και μπαίνουν στο αρχείο. Όσες έχουν εκδικασθεί και προβλέπουν ποινές, οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, παράλληλα προβλέπονται σωρεία ευεργετικών διατάξεων με την ψήφιση του Ν. 4331

Ποιο αναλυτικά στο άρθρο 37 αναφέρεται ότι: «Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.  Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα.  Οι υποθέσεις τίθενται και στις δυο περιπτώσεις στο αρχεία». 
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί,  κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται.  Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. 


Μυτιλήνη 10 Ιουλίου 2015