Με αλφαβητική σειρά η παραλαβή των καρτών σίτισης του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης από το ΚΕΠ Μυτιλήνης

Πληροφορούμε τους δικαιούχους των καρτών σίτισης του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης [Ν. 4320/2015], ότι μπορούν να λαμβάνουν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο  από το ΚΕΠ που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.


Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/16/23632 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι κάρτες θα δοθούν με αλφαβητική σειρά.

Όσον αφορά το κεντρικό ΚΕΠ 104 στην πόλη της Μυτιλήνης που έχει και τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, η σειρά είναι ως εξής:

      ΤΕΤΑΡΤΗ            22 /7/2015 από το Α----Ι
      ΠΕΜΠΤΗ            23/7/2015  από το Κ----Λ
      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     24/7/2015  από το Μ----Ρ
      ΣΑΒΒΑΤΟ           25/7/2015  από το Σ----Ψ

Τα περιφερειακά ΚΕΠ των Δ.Ε του Δήμου Λέσβου, θα ρυθμίσουν τον τρόπο διανομής των καρτών ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων.       
 
Επισημαίνουμε, ότι απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου, μαζί με αστυνομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ