Διευκρινήσεις από το Δήμο Λέσβου για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ προς του άπορους δημότες

Διευκρινήσεις από το Δήμο Λέσβου


Σε συνέχεια της από 10-7-2015 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας  του Δήμου Λέσβου, για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα  ΤΕΒΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους για την χρονική περίοδο 2014-2020, γίνεται γνωστό στους ενδιαφερομένους, προς  αποφυγή ταλαιπωρίας, ότι  πρέπει προσκομίζουν στους εταίρους ή στα κατά τόπους σημεία υποβολής των αιτήσεων τους, τα εξής στοιχεία:

κωδικό TAXIS.

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ(όλων των μελών της οικογένειας),

Ταυτότητα (Αριθμούς όλων των μελών της οικογένειας για τα άτομα που έχουν ταυτότητα),
Ε1 και Ε9(εκκαθάριση

ΕΝΦΙΑ για τα μέλη με περιουσιακή κατάσταση για να φαίνεται η αντικειμενική αξία) του 2015 (οικονομικό έτος 2014).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται.