Διευκρινήσεις για τις αιτήσεις ΤΕΒΑ των πολυτέκνων Λέσβου

Παρακαλούνται οι Πολύτεκνοι να προσέρχονται στο Γραφείο για την υποβολή αιτήσεως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD. Καταληκτική ημερομηνία, 05/08/2015.Σε περίπτωση υποβολής της αιτήσεως σε άλλο φορέα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να δηλώνουν ότι τα προϊόντα θα τα παραλάβουν από το Σύλλογό μας.