Νέο ασφαλιστικό: Μπλόκο στις συντάξεις χιλιάδων ασφαλισμένων

Μπλόκο στη συνταξιοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η ψήφιση του οποίου είναι θέμα λίγων ωρών.

Τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν, με πιθανότερη εκδοχή την αύξησή τους κατά 6 ως 12 μήνες κάθε έτος (ή και περισσότερο), ώστε ως το 2022 η έξοδος για όσους παίρνουν μειωμένη σύνταξη να γίνεται στο 62ο έτος και για πλήρη σύνταξη στο 67ο, ενώ όσοι συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης θα μπορούν να αποχωρούν στο 62ο έτος.  

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν άμεσα από την ψήφισή τους. Δεν αποκλείεται όμως να επεκταθούν και σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση, αντί να ακυρωθούν οι αιτήσεις, εξετάζεται να επιβληθεί μια ειδική «ποινή» στο ποσό της σύνταξης.  

Τα νέα όρια ηλικίας θα ισχύουν ανεξαιρέτως από το αν ένας ασφαλισμένος έχει θεμελιωμένο ή κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 

Η αύξηση των ορίων ηλικίας δεν θα «απαγορεύει» στους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν στη σύνταξη, αλλά όσοι επιλέξουν την πρόωρη έξοδο, δηλαδή με όριο ηλικίας χαμηλότερο από αυτό που θα προβλέπει ο νέος νόμος, θα έχουν ποινή λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης 16% για κάθε έτος που η ηλικία εξόδου θα υπολείπεται από το κανονικό όριο συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα:

• Ένας δημόσιος υπάλληλος που θα υποβάλει αίτηση τον Αύγουστο σε ηλικία 58 ετών (με συμπληρωμένη 35ετία) θα μπορεί να βγει στη σύνταξη, αλλά θα πάρει μειωμένη σύνταξη, η οποία θα υπολογιστεί με βάση το νέο όριο ηλικίας που θα προβλέπεται για να συνταξιοδοτηθεί. 
Αν το νέο όριο είναι 58,6 ετών, τότε η σύνταξη θα έχει μείωση 8%, αν το όριο είναι 59 ετών, η μείωση θα είναι 16%, αν είναι 60 ετών, η μείωση θα είναι 24% και αν είναι 62, τότε η μείωση θα είναι 64%. 
• Μια γυναίκα που είχε ανήλικο παιδί το 2011 και συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες για το έτος αυτό θα μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανήλικου τέκνου με το νέο όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της. 

Για πλήρη σύνταξη θα μπορεί να αποχωρήσει με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. 

Αν λοιπόν η ασφαλισμένη συμπληρώσει τα 52 το 2017, αλλά το νέο όριο για τη χρονιά αυτή πάει για μειωμένη σύνταξη στο 54ο έτος και για πλήρη σύνταξη στο 59ο έτος, τότε η ασφαλισμένη θα μπορεί μεν να υποβάλει αίτηση για να αποχωρήσει στα 52, αλλά θα έχει αυξημένη ποινή μείωσης της σύνταξης που θα υπολογιστεί με 16% για 5 χρόνια πρόωρης εξόδου. 

Στην πράξη, αν φύγει στα 52, θα χάσει το 80% της σύνταξης! Η άλλη επιλογή της είναι να περιμένει μέχρι να πιάσει το όριο των 54 ετών, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη. Σε αυτή την περίπτωση, θα πάρει κανονικά μειωμένη σύνταξη, όχι όμως με την αυξημένη ποινή αλλά με μικρότερη (6% αντί 16% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη).

Οι ποινές μείωσης της σύνταξης λόγω πρόωρης εξόδου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά εν όψει του τελικού νομοσχεδίου, θα κλιμακώνονται ως εξής:

• Μείωση 16% αν ο ασφαλισμένος αποχωρεί ένα έτος πριν από το «κανονικό» όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
• Μείωση 32% αν αποχωρεί 2 έτη νωρίτερα.
• Μείωση 48% αν αποχωρεί 3 έτη πριν από το κανονικό όριο ηλικίας.
• Μείωση 64% αν αποχωρεί 4 χρόνια νωρίτερα.
• Μείωση 80% αν φύγει νωρίτερα κατά 5 ή περισσότερα έτη (ακόμη και αν η αποχώρηση είναι 7 έτη νωρίτερα, η ποινή θα επιβάλλεται για τα 5 έτη). 

Τα όρια ηλικίας δεν θα αυξηθούν μόνο για δύο κατηγορίες ασφαλισμένων:

• Μητέρες ανάπηρων παιδιών.
• Εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.  
Ολες οι άλλες κατηγορίες θα επηρεαστούν και τα όρια ηλικίας θα αρχίσουν να αυξάνονται με την ψήφιση του νόμου και κάθε χρόνο, ώστε σταδιακά ως το 2022 να φτάσουν στα 62 και στα 67. Ανάμεσα στιςκατηγορίες που επηρεάζονται είναι:
1. Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 25ετία ως το 2012. Συνταξιοδοτούνται στα 58 ή στα 59 με 35 ως 37 έτη ασφάλισης συνολικά. Με το νέο νόμο είτε θα αποχωρήσουν σε αυτές τις ηλικίες με μείωση σύνταξης είτε θα βγουν με τα αυξημένα όρια ηλικίας. 
Για παράδειγμα, υπάλληλος που συμπληρώνει τα 58 το 2016 θα βγει στα 59, αν συμπληρώνει τα 58 το 2017 θα βγει στα 59,6 μήνες, αν συμπληρώνει τα 58 το 2018 θα βγει στα 60 και αν συμπληρώνει τα 58 το 2022 θα βγει στα 62. Θα μπορεί να φύγει δηλαδή με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει τα 58. Για κάθε έτος αποχώρησης πριν από το κανονικό όριο ηλικίας θα έχει μείωση σύνταξης κατά 16%.
2. Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ή με 10.500 ημέρες ασφάλισης.
3. Γυναίκες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που συνταξιοδοτούνται από τα 50 ως τα 55 αν έχουν ανήλικο παιδί και 25ετία ως το 2012, και με το νέο νόμο θα βγουν με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας ή με μεγάλη μείωση σύνταξης. 


ΠΗΓΗ: ΕΤ, epolli.gr