Ανακατασκευή πλακόστρωτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής Λέσβου

Γνωστοποιείται ότι ο Διαγωνισμός, που αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού 23.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ σύμφωνα και με την αριθμ.583/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, την Πέμπτη 6-8-2015.


 Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, για όσους δεν έχουν πάρει θα διατίθενται από τον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, μέχρι και την Τετάρτη 5-8-2015.