Σε λειτουργία ένα σύγχρονο αναρροφητικό σάρωθρο από τον Δημο Λεσβου (ΦΩΤΟ)

Συστηματικά και με γρήγορους ρυθμούς, η Δημοτική Αρχή, αποκαθιστά τον στόλο των παροπλισμένων λόγω βλαβών, οχημάτων της καθαριότητας του Δήμου μας και τα θέτει σε πλήρη λειτουργία, για την καλύτερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λέσβου, αναβαθμίζοντας τις παροχές του προς τους δημότες, έθεσε σε λειτουργία ένα σύγχρονο αναρροφητικό σάρωθρο, το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη σάρωση δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και για την περισυλλογή συσσωρευμένων φύλλων φυλλοβόλων δένδρων, ελαφρών απορριμμάτων πεζών κ.λ.π.

Το ειδικό αυτό όχημα, εκτελεί ήδη δρομολόγια επί καθημερινής βάσεως περιμετρικά της πόλης της Μυτιλήνης και θα διευρύνει το δρομολόγιό του σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, με στόχο την βελτίωση της εικόνας της Λέσβου και της καθημερινότητας των πολιτών.