Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Νησιά και Βιωσιμότητα» στην Μυτιλήνη

Διεξήχθη τη Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Μαϊου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Νησιά και Βιωσιμότητα: Ελκυστικότητα, Προσπελασιμότητα, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάπτυξη».


Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα της δράσης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Έρευνας με αντικείμενο την Πολυνησιωτικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί μεταξύ άλλων στο να αυξηθεί η διεθνής σημασία της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε πόλο αριστείας για τα προβλήματα της πολυνησιωτικότητας μέσα από την ανάδειξη του έργου που έχει επιτελεστεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα κατά τη τριαντάχρονη πορεία του ιδρύματος αλλά και τη σύνδεση των ερευνητικών ομάδων του ιδρύματος με αντίστοιχες διεθνείς ομάδες.

Οι εισηγήσεις περιστράφηκαν γύρω από τρεις θεματικές ενότητες:

Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Ανάπτυξη
Νησιωτικές Ταυτότητες και Ανάπτυξη
Ελκυστικότητα και Προσπελασιμότητα
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δράσης (http://islands-research.aegean.gr/conference-2015.html).

Οι παραπάνω ενότητες αποτελούν και τις βασικές θεματικές του παγκόσμιου συνεδρίου «Islands of the World - 14th Conference 2016» της Παγκόσμιας Επιστημονικής Ένωσης Μικρών Νησιών (ISISA) που θα υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη 23 με 27 Μαϊου 2016 και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της ISISA καθ. Godfrey Baldacchino.

Παράλληλα με το συνέδριο έγινε συνάντηση εργασίας σχετικά την πανεπιστημιακή κινητικότητα και τη διοργάνωση διεθνούς μεταπτυχιακού με τίτλο «Νησιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη» από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Μάλτας και Καναρίων.


Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση και επίβλεψη των Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου Γ. Σπιλάνη και Θ. Κίζου.