Ποια και τι είναι η ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ;

 Η κοινή μαντζουράνα ανήκει στην οικογένεια origanum –labiatae. Είναι θαμνος πολυετής ύψους μεχρι 40 εκατοστά πολυδιακλαδισμένος. Αποκτά σφαιρικό σχήμα και ο χρωματισμός είναι υποπράσινος πολιός.


Γράφει για το LesvosPost.com η
γεωπόνος ΓΠΑ Αναστασία Γραμματέα

Η ρίζα είναι επιφανειακή και διακλαδίζεται ενω ο βλαστός είναι λεπτος και αρκετά σκληρός. Τα φύλλα της μαντζουράνας έχουν ισχυρα ευχάριστη οσμή και είναι μικρά και διατεταγμένα επι του βλαστού με πολύ λίγο ανεπτυγμένο μίσχο. Το χρώμα της άνω επιφάνειας είναι ανοικτό πράσινο και της κάτω επιφάνειας είναι πρασινόλευκο. Τα άνθη εκφύονται απο τις μασχάλες των φύλλων καθόλο το μήκος ακόμα και ως το άκρο του βλαστού και χρώματος πρασινολευκού.

οικολογικές απαιτήσεις. Η αντοχή της μαντζουράνας στο ψύχος είναι σημαντική και μπορεί να υποφέρει θερμοκρασίες ακόμα και μέχρι -12ο C. Σε εδάφη δροσερά και συγκρατούντα υγρασία, μπορει να αναπτυχθεί και χωρίς ποτισματα. Για την κανονική ανάπτυξη απαιτούνται κατάλληλα εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία και γενικώς γόνιμα.
πολλαπλασιασμός και καλλιέργεια. Ο πολλαπλασιασμός της μαντζουράνας γίνεται με έρριζα φυτά τα οποια κυρίως προέρχονται απο μοσχεύματα και λιγότερο απο σπόρο διότι τα αποκτώμενα φυτά είναι ομοιόμορφα και έχουν ορισμένες επιθυμητές ιδιότητες. Δύο παράγοντες ενδιαφέρουν, η πρωιμότητα και ο τύπος του φυτού αφετέρου. Για την λήψη μοσχευμάτων, επισημαίνουμε φυτά καλώς ανεπτυγμένα, ανευ ασθενειών και με κανονικο άρωμα.

Φύτευση μοσχευμάτων. Το φυτώριο στο οποιο θα φυτευθούν τα μοσχεύματα πρέπει να προπαρασκευασθεί επιμελώς. Άν ο καλλιεργητής διαθέτει κήπο με έδαφος ελαφρό και πλούσιο σε φυτόχωμα, μπορεί να εγκαταστήσει το φυτώριο. Κατασκευάζονται αλίες πλάτους 1,5μέτρα και μήκους αναλόγο. Στο έδαφος της αλίας , θέτουμα στρώμα πάχους 5-10εκατοστά μίγματος κοπριάς και άμμου σε ίσες αναλογίες . Στο στρώμα αυτό θα φυτευθούν τα μοσχεύματα. Απο τα φυτά της μαντζουράνας, τα οποια έχουν επισημανθεί ώς κατάλληλα για την λήψη μοσχευμάτὢν, αποκόπτουμε τους βλαστούς μήκους 15 εκατοστών. Επι των αλίων, σύρουμε γραμμές ανά 30 εκατοστά. Επι των γραμμών τα μοσχεύματα φυτεύονται ανά 10 εκατοστά και σε βάθος ίσο με τα 2/3 του μήκους του. Πιέζουμε το έδαφος ώστε να έλθει σε πλήρη επαφή με το μόσχευμα και ακολουθεί άρδευση. Οι πλέον κατάλληλες εποχές είναι τα μέσα φθινοπώρου ή η αρχές της Ανοιξης. Εκ των δύο εποχών, ιδίως για τις θερμές περιοχές , προτιμώτερη είναι η φθινοπωρινή. Στο φυτώριο δίνονται οι κατάλληλες περιποιησεις όπως τα βοτανίσματα, σκαλίσματα, ποτίσματα και άν παρίσταται ανάγκη, και επιφανειακές λιπάνσεις.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε οτι η μαντζουράνα μπορεί να ριζώσει με την βοήθεια ορμόνης ριζοβολίας σε μικρά μπασκετακια και σε υπόστρωμα τυρφη και περλίτη 1/1 σε προστατευμένο περιβάλλον και υψηλή υγρασία. Ακολουθεί η μεταφύτευση στο χωράφι με την ρίζωση των μοσχευμάτων.

Λίπανση. Ειδικές έρευνες για την λίπανση της μαντζουράνας δεν αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Πολύ περισσότερο , δεν υπάρχουν στοιχεία για τις ελληνικές συνθήκες αλλα μόνο σε γλάστρες ως διακοσμητικό φυτό. Παρόλα αυτά, για μία ικανοποιητική απόδοση και αναλόγως της γονιμότητας, πρέπει να δίνεται άφθονος λίπανση δια ανόργανης και κυρίως οργανικής λιπανσης.

Συγκομιδή. Η συγκομιδή(κοπή των βλαστών), πρέπει να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στην άνθηση. Η κοπή των βλαστών δεν πρέπει να γίνεται μέχρι του εδάφους διότι ενώ ελάχιστα κερδίζουμε σε απόδοση , αδυνατίζουμε το φυτό αναγκάζοντας το αν παράγει νέους βλαστούς απο την περιοχή της βάσης του.

Χρήσεις. Η μαντζουράνα ως δρόγη, χρησιμοποιείται δια αρτυματικούς σκοπούς προς άρτυση διάφορων εδεσμάτων . Επίσης λαμβάνει μερος στην συνθεση διάφορων τσαγιών  των οποίων χρησιμοποιούμε κυρίως ώς αφεψήματα. Αποσταζόμενη , παρέχει αιθέριο έλαιο το οποιο χρησιμοποιείται ευρεως εις την αρωματοποιία καθώς και για άλλους σκοπούς.

Απόδοση. Κατα το πρώτο έτος της εγκατάστασης της , η φυτεία αποδίδει γύρω στα 600 κιλά ανά 10 στρέμματα ξηρά δρόγη. Κατα το τρίτο έτος, η απόδοση αυξάνει και μπορεί να φτάσει τα 900 κιλά ξηρά δρόγη ανά 10 στρέμματα. Σε εξαιρετικες περιπτώσεις φθάνει τα 2000 κιλά ξηρά δρόγη ανά 10 στρέμματα . Αν η μαντζουράνα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή αιθέριου ελαίου, τότε μετά την κοπή πρέπει να μεταφέρεται το ταχύτερο εις απόσταξη . Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι αρκετά υψηλή και μπορεί να φτάσει τα 4%0.

Παραγωγικές χώρες οριγανελαίου.
Ισπανία. Με ετήσια παραγωγή 10-20τονους
Μαρόκο. Ετήσια παραγωγή 10 τόνους
Παλαιστίνη και Συρία. Ετήσια παραγωγή 30τόνους κυρίως για το είδος coridothymus capitatus

Γραμματέα Αναστασία
Γεωπόνος ΓΠΑ
anastagra@yahoo.gr