Θερινό Σχολείο “Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην” 24 – 29 Αυγούστου 2015 στο Μόλυβο Λέσβου

Διεθνές Θερινό Σχολείο με τίτλο “Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ Ζην” διοργανώνεται στo Μόλυβο (Μήθυμνα) Λέσβου, στο διάστημα 24-29 Αυγούστου 2015, από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο Θερινό Σχολείο έχουν κληθεί να διδάξουν 18 διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες από εννέα Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, εστιάζοντας σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες:

ο ρόλος της Διατροφής στην υγεία του σύγχρονου ανθρώπου
ο ρόλος της Βιοποικιλοτητας στην ευημερία του
η αλληλεξάρτηση Διατροφής και Βιοποικιλότητας για την επίτευξη του Ευ Ζην

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές του Θερινού Σχολείου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του: https://nubioeyzin2015.pns.aegean.gr
ή στη σελίδα του στο facebook:  https://www.facebook.com/NuBioEYZHN

Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Θερινού Σχολείου: nubioeyzin@aegean.gr

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίζεται από το έργο "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.