Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Β.Αιγαίου 2014 – 2020

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.


Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 36 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 12 χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει σκοπό να παρακολουθεί την εφαρμογή και πρόοδο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, δήλωσε ότι ξεκινάει μία νέα Προγραμματική Περίοδος και το Βόρειο Αιγαίο έχει στη διάθεσή του ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης των νησιών, στοχεύοντας στην αξιοποίηση και όχι απλώς στην απορρόφηση των κονδυλίων. Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος που το υψηλό επίπεδο των ανθρώπων που απαρτίζουν την Επιτροπή τα εξασφαλίζουν. Ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε το έργο της Επιτροπής καθίσταται εξόχως σημαντικό.