Η ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ξεκινάει από τον Ιούνιο στην Λέσβο το δύσκολο έργο της Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Για την Π.Ε. Λέσβου, η εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».


Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία συνεδρίασε εκτάκτως εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις Περιφερειακές Ενότητες της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου για το έτος 2015.

Με βάση τις προσφορές που κατατέθηκαν μειοδότες αναδείχθηκαν οι εξής:

Α. Για την Π.Ε. Λέσβου, η εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
Β. Για την Π.Ε. Χίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Χίου».
Γ. Για την Π.Ε. Σάμου, η Ένωση Προμηθευτών «ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ –
    ΚΥΡΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗΣ».

Με βάση τα παραπάνω και τη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4325/2015/Άρθρο 44) που δίνει τη δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, η δακοκτονία θα μπορέσει να ξεκινήσει να υλοποιείται κανονικά.


Η έναρξη των εργασιών για την καταπολέμηση του δάκου προσδιορίζεται περίπου στα μέσα Ιουνίου. Αναμένεται από το Υπουργείο τις επόμενες μέρες η κατανομή των θέσεων του προσωπικού (τομεάρχες, παγιδοθέτες) που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση του Προγράμματος. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού και εφόσον απαιτηθεί, καθήκοντα τομεάρχων θα ασκήσουν υπάλληλοι – γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.