Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου ΜυτιλήνηςΜετά από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Γιαννέλλης-Θεοδοσιάδης δέχθηκε τους εκπροσώπους του κ. Παναγιώτη Παπαρίσβα Πρόεδρο και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης (κ. Πουλέλλη και κ. Καζάζη) και συζήτησαν θέματα που αφορούν τον κλάδο τους.