ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή υδροδότησης ΑΥΡΙΟ στην οδό Θεοφράστου Μυτιλήνης

Σας γνωρίζουμε ότι


αύριο Τρίτη 26-5-2015 και από ώρα 08:00 – 14:00 μ.μ. λόγω έκτακτης βλάβης του δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην οδό Θεοφράστου.


Η αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.