Στη συνάντηση εργασίας των Περιφερειαρχών για την Περιφερειακή Πολιτική συμμετείχε η Χριστιάνα Καλογήρου

Στη συνάντηση εργασίας των Περιφερειαρχών με την Ευρωπαία Επίτροπο κα. Corina Creţu, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, συμμετείχε η κα Χριστιάνα Καλογήρου.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έθεσε το θέμα της νησιωτικής φυσιογνωμίας ως ένα ειδικό αναπτυξιακό χαρακτηριστικό μιας ισότιμης νησιωτικής Περιφέρειας, η οποία επιτυγχάνει τους στόχους της, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να πετύχει έναν διατηρήσιμο κύκλο ανάπτυξης.

Μετ’ επιτάσεως έθεσε και το κρίσιμο θέμα των υποδομών στα νησιά σε σχέση με το συγκρινόμενο μέγεθος αντίστοιχων ηπειρωτικών υποδομών, φέρνοντας ως παράδειγμα την παράκαμψη του Ευδήλου και το λιμάνι του Σιγρίου.

Παράλληλα η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή διάσταση των ασκούμενων ειδικών δημοσιονομικών πολιτικών στα νησιά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενώ τα Κανάρια Νησιά έχουν ΦΠΑ 0%, στην Ελλάδα συζητείται η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ και η αύξησή του σε ποσοστό ανώτερο του 15%.


Ανταποκρινόμενη στα ζητήματα που έθεσε η κα. Καλογήρου, η Ευρωπαία Επίτροπος δεσμεύτηκε ότι σε πρώτη φάση θα γίνει μια διμερής συνάντηση στα νησιά του Αιγαίου, στην οποία θα αναλυθούν τα ζητήματα αυτά προκειμένου να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες το προσεχές διάστημα.