Γενική συνέλευση και εκλογές στον Πολιτιστικό Καρναβαλικού Σύλλογο Αγιάσου «Ο Σάτυρος»

Καλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάσου «Ο Σάτυρος» σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 26 Απριλίου 2015,


στις 10:30 π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου (στην αίθουσα INTERNET CAFÉ του Αναγνωστηρίου Αγιάσου), για να διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής), από 10:30 π.μ. – 1 μ.μ. και από 5 μ.μ. – 7 μ.μ.

Όσοι ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένοι.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι την επόμενη Κυριακή, 3 Μαΐου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση και παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδίδουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους στο Παναγιώτη Δ. Κορομηλά (τηλ. 6988904074), από την Σάββατο 18 Απριλίου 2015, μέχρι το Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 (7 μ.μ. – 9 μ.μ.).

Αγιάσος, 17 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Παναγιώτης Δ. Κορομηλάς