ΣΕΑΔΟ Μυτιλήνης: Εθελοντές αιμοδότες και όσοι έχουν έλλειψη ενζύμου G6PD

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Μυτιλήνης ενημερώνει τους
εθελοντές αιμοδότες και όλους όσους θέλουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες και έχουν έλλειψη ενζύμου G6PD ότι σύμφωνα με τις νέες οδηγίες μπορούν να προσέλθουν στις εθελοντικές αιμοδοσίες του Συλλόγου και να δώσουν αίμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ