Συνάντηση της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Β.Αιγαίου στο Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Π. Σγουρίδη και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Β.Αιγαίου κ. Σινάνη Προκόπη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επέκταση του υφιστάμενου Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών και Λυμάτων και στον τομέα των εδαφολογικών αναλύσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή εκτιμήθηκε θετικά από την πλευρά του Υπουργείου για τα πολλαπλά οφέλη που θα επιφέρει στην τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.  Για τους λόγους αυτούς υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Υφυπουργού  για στήριξη της προσπάθειας αυτής με κάθε τρόπο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΑ Β.Αιγαίου

Σινάνης Προκόπης