Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: Οι αλλαγές σε υπηρεσιακά θέματα εκπαιδευτικών

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αριστείδης Μπαλτάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Τάσος Κουράκης, συναντήθηκαν, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και συζήτησαν επί σχεδόν τρεις ώρες για τα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επανέλαβε, πως για την Κυβέρνηση, η Παιδεία και η Υγεία αποτελούν προτεραιότητες και πως η στήριξη του Δημόσιου Σχολείου και των εκπαιδευτικών του αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της.

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι, θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια προσλήψεων εκπαιδευτικών, καθώς οι ανάγκες των σχολείων είναι πολύ μεγάλες, με πρώτη προτεραιότητα τους απολυμένους και τους ευρισκόμενους σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς. 

Ως προς το ζήτημα των μετατάξεων των προηγούμενων χρόνων, υπήρξε δέσμευση πως το θέμα θα διερευνηθεί, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες, καθώς, φαίνεται ότι, παραβιάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις οι κανόνες του δικαίου. Γι' αυτό το λόγο θα δημιουργηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών, που με χρονικό ορίζοντα δύο εβδομάδων, θα διατυπώσει πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε, πως το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως είχε δρομολογηθεί από τις κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα καταργηθεί με πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, που θα έρθει σύντομα στη Βουλή. 

Τυχόν σχετικές εγκύκλιοι που απαιτούνται, νωρίτερα, θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες στα σχολεία. 

«Κάθε είδους αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς με διάφορα κριτήρια δεν περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Αντίθετα, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει αντικείμενο νομοσχεδίου που θα κατατεθεί μετά από ευρεία διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα και θα αποβλέπει αποκλειστικά στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση αδυναμιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας των σχολείων» τονίστηκε στη συνάντηση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός πληροφόρησε, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, ότι το θέμα της αποδέσμευσης της μέχρι σήμερα αξιολόγησης, από τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη θα ρυθμιστεί συνολικά στο χώρο του Δημοσίου, με τις αναγκαίες ρυθμίσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ως προς το ζήτημα της καθυστέρησης της πληρωμής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διευκρινίστηκε ότι, οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους και ότι θα επιλυθεί άμεσα. 
Ο αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε, πως αναστέλλονται οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις σχολικών μονάδων και θα επανεξεταστούν όποιες συγχωνεύσεις και καταργήσεις έγιναν με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό των δαπανών, «χωρίς παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά κριτήρια» όπως είπε. 

Παράλληλα, λόγω του ότι, προωθείται νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, για τους δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι τότε θα παγώσουν οι πειθαρχικές διώξεις.

Τέλος, η συνάντηση έληξε με τη δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού, πως θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα συναντήσεις, καθώς τα ζητήματα είναι πολλά και τα περισσότερα θίχτηκαν στη συνάντηση αυτή ακροθιγώς, όπως για παράδειγμα η προσχολική εκπαίδευση, η ειδική αγωγή ή οι αρμοδιότητες των στελεχών και των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Επί αυτών και επί όλων των άλλων θα υπάρξουν πολύ σύντομα θέσεις του Υπουργείου και διαβούλευση με τις Ομοσπονδίες, τους εκπαιδευτικούς αλλά και με την κοινωνία.


Πηγη epoli.gr