Ασφαλιστικό: Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει Ταμείο

Στη διάκριση των περιπτώσεων υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ, περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος του Οργανισμού σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr.


Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η αναφορά γίνεται για «νέους» ασφαλισμένους, που ξεκίνησαν δηλαδή τον εργασιακό τους βίο από την 1/1/1993 και μετά και έχουν παράλληλη απασχόληση.

Η διάκριση που έχει τεθεί, βάσει νόμου, εντοπίζεται στον αριθμό των Ημερών Ασφάλισης. Στην περίπτωση που οι «νέοι» ασφαλισμένοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 25 ΗΑ ανά μήνα, με όριο την 7η Απριλίου 2014 και μετά, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους. Το όριο αυτό τέθηκε γιατί η 7η Απριλίου 2014, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι εν λόγω διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης.
«Νέοι» ασφαλισμένοι που είχαν λάβει εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ έως τις 6/4/2014, εξετάζονται ως προς την προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης.
Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν να έχουν οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα με δραστηριότητες υπαγόμενες στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, μόνον εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε φορά η παράλληλη απασχόλησή τους.

Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ δεν εξετάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο ΙΚΑ. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι για την συμπλήρωση 25 ΗΑ, μπορούν να συνυπολογιστούν χρονικά διαστήματα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του, για τους εξής λόγους:

*Επιδότηση λόγω ασθενείας.
*Επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας.
*Επιδότηση λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας.
*Γονική άδεια ανατροφής τέκνων.
* Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών.
*Απεργία.


Πηγη news247.gr