Στη φορολογική δήλωση οι τόκοι από τις καταθέσεις εξωτερικού

Οι φορολογούμενοι που εισπράττουν τόκους στο εξωτερικό δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να επισκέπτονται την εφορία, για να υποβάλουν δικαιολογητικά και να αποδώσουν το φόρο, καθώς, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το ποσό των τόκων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ο φόρος θα βεβαιώνεται με την εκκαθάρισή της.


Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 1042 που υπέγραψε η ΓΓΔΕ κα Κατερίνα Σαββαΐδου, «στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής-φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του.

Επομένως, οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους το φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν, όμως, να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα». Επίσης, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, «σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια ΔΟΥ, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί».


Πηγή: enikonomia.gr