Προσλήψεις: 9.000 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις

Ευκαιρία απασχόλησης σε 9.000 ανέργους θα δοθεί μέσω του προγράμματος «Επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και προβλέπει επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να προχωρήσουν στσην πρόσληψη ανέργων.


Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει ουσιαστικά την μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται, σε επιδότηση της απασχόλησής τους.

Ειδικότερα, η επιταγή επανένταξης χορηγείται στον επιδοτούμενο άνεργο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση).

Στο έντυπο που του χορηγείται αναγράφονται τόσο η διάρκειά όσο και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται.

Με τον τρόπο αυτόν καθορίζεται η «αξία» της επιταγής επανένταξης και κατά τους πρώτους 12 μήνες της πρόσληψης κάθε ωφελουμένου αφαιρείται από αυτήν το ποσό της επιχορήγησης προς την επιχείρηση. Στη συνέχεια τους επόμενους μήνες ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τις επιχειρήσεις με ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών.


Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ