Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, χωρίς σ’ αυτά να συμπεριλαμβάνεται το θέμα του «Συμπαραστάτη του Πολίτη και του Επαγγελματία».


Αυτό ήταν αναμενόμενο μετά την παρέλευση της εξάμηνης προθεσμίας που είχε η νέα Περιφερειακή Αρχή, ώστε να «ενεργοποιήσει» το θεσμό.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, ενώ τα θέματα που θα την απασχολήσουν έχουν ως εξής:


- Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Πολιτισμού 2015 – 2019 της Περιφέρειας, το οποίο θα εισηγηθεί η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Φωτεινή Θαλασσινού.
- Έγκριση Προγράμματος Δράσης του αθλητικού τομέα της Περιφέρειας έτους 2015,
το οποίο θα εισηγηθεί ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον αθλητισμό, Απόστολος Αλατζάς.
- Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας έτους 2015, το οποίο θα εισηγηθεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, Ευστράτιος Συβρής.
- Έγκριση οικονομικών στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 4ο τρίμηνο του έτους 2014 και θα το εισηγηθεί και αυτό το θέμα ο κ. Συβρής.
- Ενημέρωση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020 της Περιφέρειας, θέμα το οποίο θα εισηγηθεί ο προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Γιώργος Πλακωτάρης.
- Έγκριση Στρατηγικού Πλαισίου και Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» στην Περιφέρεια για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Και αυτό το θέμα θα το εισηγηθεί ο κ. Πλακωτάρης.