Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την Δευτέρα με 39 θέματα Ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις   23 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

            
Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριση Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» Δήμου Λέσβου (σχετ. απόφ. 44/2015 Ε.Π.Ζ.)
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 (η εισήγηση θα διανεμηθεί την Παρασκευή 20/3/2014)
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση προϋπολογισμού Αναπτυξιακής Δημοτικής Εταιρείας Λέσβου (Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.) οικ. έτους 2015
Πρόεδρος ΑΔΕΛ
κ. Χατζηχρήστου

Έγκριση πρότασης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Θ.Υ.Λ.Π. Α.Ε.
Πρόεδρος ΑΔΕΛ
κ. Χατζηχρήστου

Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Προβολή-προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών: «Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου» του άξονα 4 «Προσέγγιση Leader Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», Μέτρο 41
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στη Γενική Συνέλευση της ΕΘΥΠΛ Α.Ε.
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση μετεγκατάστασης-συστέγασης του Αστυνομικού Σταθμού και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου  που εδρεύουν στην Καλλονή
Αντιδήμαρχος
κ. Βέρρος

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Εργασίες Πλακόστρωσης στην Οδό Κομνηνάκη»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Δήμου Πέτρας
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης-Γενική Επισκευή-Αναδιαρρύθμιση Κτιρίου-Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση, παραλαβή και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση, παραλαβή και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευαστικές Εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου (ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη Μετεστέγαση του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιάς & οικισμός Αγ. Ισιδώρου)»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΣΚΑΜΝΙΟΥΔΑ" του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "ΠΕΤΣΟΦΑΣ" του Δήμου Καλλονής»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 104.
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (με τον αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων για Στέγαση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Ορθή επανάληψη της αριθ. 94/2015 απόφασης ΔΣ με θέμα « Λύση-Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΟΛΙΣ» του πρώην Δήμου Ερεσού-Αντίσσης»
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Ορθή επανάληψη της αριθ. 93/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λύση-Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ» του πρώην Δήμου Μυτιλήνης».
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο αριθ. πρωτ. 13748/4-3-2015)
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε.  2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τίτλων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τίτλων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση παράτασης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων» του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

Ανάδειξη έκπτωτου Αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Μεταλλικές καρέκλες σκηνοθέτη»
Αντιδήμαρχος
κ. Αστυρακάκης

Έγκριση διάθεσης πίστωσης κάλυψης δαπανών των  εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πάσχα έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Αστυρακάκης

Προγραμματισμός ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Οικ. 7057/25-2-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλη

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών συστημάτων και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση κάλυψης δαπάνης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
Δήμαρχος
κ. Γαληνός