Άλλος Δρόμος «Η δημοτική παράταξη "ο Άλλος Δρόμος" οργανώνεται και αναδεικνύει τα τοπικά προβλήματα»

Τα προβλήματα στο Μανταμάδο 


Η δημοτική παράταξη "ο Άλλος Δρόμος" οργανώνεται και αναδεικνύει τα τοπικά προβλήματα. Η συγκέντρωση μελών της δημοτικής παράταξης που έλαβε χώρα στο Μανταμάδο το Σαββατο 14/2, κατέληξε σε οργάνωση της τοπικής γραμματείας και στην καταγραφή των ακόλουθων τοπικών προβλημάτων

• Ελλιπής συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου 
• Άμεση ανάγκη για υδραυλικό-ηλεκτρολόγο, σε όλα τα χωριά της ΔΕ. Προβληματικός δημοτικός φωτισμός και λόγω ελλατωματικής παρτίδας λαμπτήρων.
• Προβλήματα στην ύδρευση-αποχέτευση. Κακοσυντηρημένο και απαρχαιωμένο δίκτυο με συχνές βλάβες και κακή ποιότητα του νερού 
• Προβλήματα στην αποκομιδή σκουπιδιών λόγω λιγοστών και κατεστραμμένων κάδων. Ανάγκη για καθαρισμό των φρεατίων. 


Επίσης η τοπική γραμματεία του "Άλλου Δρόμου" της ΔΕ Μανταμάδου ζητά να υπάρχει άμεση μέριμνα για την ανακατασκευή του καμένου κτιρίου της πρώην κοινότητας και δηλώνει απερίφραστα οτι θα αντιδράσει δυναμικά σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του σφαγείου του Μανταμάδου, για το οποίο διεκδικεί την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς όφελος των κτηνοτρόφων και των κατοίκων των χωριών μας.

Δημοτική παράταξη Λέσβου

"ο ´Αλλος Δρόμος"