Στην “ομάδα κινηματογραφιστών” του Μολυβου τα ρίχνει ο Δήμος Λέσβου για την έλλειψη πετρελαίου στο συνεδριακό κέντρο Μολυβου

Σχετικά με το κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και παρουσιάστηκε από την Τηλεόραση Μυτιλήνης, με θέμα την μη προβολή ταινίας στο Συνεδριακό Κέντρο του Μολύβου από την “ομάδα κινηματογραφιστών”, λόγω έλλειψης πετρελαίου, διευκρινίζουμε τα εξής:


Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μολύβου, κ. Ανδριώτης Θανάσης, έπειτα από αίτηση της συγκεκριμένης ομάδας για χρήση του Συνεδριακού Κέντρου, ζητήθηκε από τον ίδιο να επανέλθουν με νέα αίτηση ορίζοντας συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα και την ασφάλεια του χώρου τις ώρες της προβολής, κάτι το οποίο δεν έγινε και συνεπώς δεν παραχωρήθηκε το Συνεδριακό Κέντρο.
Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μήθυμνας (Αρ.1/2015), η οποία κοινοποιήθηκε στην κινηματογραφική ομάδα Μολύβου και ορίζει ότι το Συνεδριακό Κέντρο δεν μπορεί να παραχωρηθεί για χρήση σε μη αναγνωρισμένα σωματεία και συλλόγους χωρίς καταστατικό ή σε μεμονωμένα άτομα χωρίς τον ορισμό συγκεκριμένων υπευθύνων  για την χρήση του χώρου.


Ο χώρος είναι ανοιχτός και διαθέσιμος προς χρήση όμως αυτό πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό και υπευθυνότητα, ώστε να προβλέπονται οι δαπάνες λειτουργίας και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χώρου και του εξοπλισμού.