Συνεδριάζει για 1η φορά το 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 21 θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την   12η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πλαίσιο κειμένου:     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
                  

Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.           
Έγκριση περισυλλογής και εκποίησης: α) άχρηστων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συσκευών, β) άχρηστων μεταλλικών επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και λοιπών μετάλλων και γ) εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Γεν. Γραμματέας  κ. Παπαϊωάννου
2.           
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Καλλονής»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
3.           
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση "ΑΝΘΗ" έως φράγμα "ΣΕΔΟΥΝΤΑ")»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
4.           
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Υπολειπόμενα Έργα Αποχέτευσης Σιγρίου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
5.           
Έγκριση τμηματικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
6.           
Αποδοχή 1ης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" Δ.Ε. Πλωμαρίου, "ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" Δ.Ε. Μυτιλήνης, "ΠΕΤΡΙ 2" Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
7.           
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις "ΟΥΤΣΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" Μυτιλήνης και "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" Πλωμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
8.           
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
9.           
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Δήμου Πέτρας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
10.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2014 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
11.       
Έγκριση αξιοποίησης ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Λουτρόπολης Θερμής
Αντιδήμαρχος   
κ. Τσουπής
12.       
Έγκριση μετεγκατάστασης του Νηπιαγωγείου Βαρειάς Μυτιλήνης
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
13.       
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
14.       
Έγκριση παράτασης της εργασίας με τίτλο «Κλάδεμα υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
15.       
Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα 
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
16.       
Έγκριση μονοδρόμησης οδού αντί απαγόρευσης στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
17.       
Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας σε Υπαλλήλους του Δήμου (Ν. 4172/2013, άρθρο 81, παρ.4)
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
18.       
Έγκριση 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2014 (Ορθή Επανάληψη)
Πρόεδρος Ν.Π.              κ. Ταμβακέλλης
19.       
Έγκριση νέου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Πρόεδρος Ν.Π.              κ. Ταμβακέλλης
20.       
Έγκριση του νέου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, έτους 2015
Πρόεδρος Ν.Π.              κ. Ταμβακέλλης
21.       
Έγκριση σύστασης «Συμβουλίου Νέων Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κα Ιωσηφέλλη                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ