Σύσκεψη για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα «Καλλονή – Σίγρι» στην περιφέρεια

Σύσκεψη με θέμα την πορεία υλοποίησης του έργου για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα «Καλλονή – Σίγρι» πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Στο πλαίσιο της συνάντησης η Περιφερειάρχης κα. Χριστιάνα Καλογήρου και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης ενημερώθηκαν από το νέο Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Ανδρέα Πολλάκο, καθώς και στελέχη της Υπηρεσίας, για την πορεία υλοποίησης του έργου, για τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και συζητήθηκαν τρόποι για την αντιμετώπισή τους. Με βάση την ενημέρωση που έγινε από τα στελέχη του Υπουργείου, η ολοκλήρωση του έργου έχει διασφαλιστεί και θα γίνει στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Επισημαίνουμε ότι το έργο «Κατασκευή – Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 39,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της περαίωσης των εργασιών του έργου για τη βελτίωση κατά τμήματα της 36ης Εθνικής Οδού «Μόρια – Λάρσος – Καλλονή», προκειμένου να είναι δυνατή η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου.


Τέλος, συζητήθηκε η πορείας υλοποίησης της μελέτης για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα «Καλλονή – Πέτρα», ο οποίος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με βάση την ενημέρωση που έγινε, οι απαραίτητες μελέτες για το έργο έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ. Για το σκοπό αυτό η Περιφερειάρχης κα Χριστιάνα Καλογήρου απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με την οποία ζητά την ένταξη του έργου για την κατασκευή του οδικού άξονα Καλλονή – Πέτρα στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.