Συνταξιοδότηση-Ποιοι και πώς κατοχυρώνουν με αίτηση τις ευνοϊκές προϋποθέσεις

Μέσα στο κρίσιμο διάστημα των δύο μηνών οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν για να προλάβουν ή να προστατευθούν από τις αλλαγές του 2015, με τρεις επιλογές:


Πρώτη επιλογή: Όσοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία εξόδου και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη μέχρι τις 31/12/2014 (ή και την 1η/1/2015 για όσους συμπληρώνουν την ηλικία τους ακριβώς στην αλλαγή του έτους). Το ποσό της σύνταξής τους θα υπολογιστεί με όσα ισχύουν σήμερα ακόμη και αν η απόφαση συνταξιοδότησης βγει το 2015.

Δεύτερη επιλογή: Όσοι συμπληρώνουν την ηλικία εξόδου αλλά τους λείπει ο χρόνος ασφάλισης μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με ταυτόχρονη αναγνώριση πλασματικού χρόνου, ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να αποχωρήσουν με τις προϋποθέσεις του 2014.

Τρίτη επιλογή: Όσοι συμπληρώνουν την ηλικία εξόδου μετά το 2015 μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές μεταβατικές διατάξεις που είναι ακόμη σε ισχύ και να κατοχυρώσουν την έξοδο με χαμηλό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνωρίζοντας πλασματικά έτη τα οποία θα προσθέσουν αναδρομικά το χρόνο ασφάλισης που είχαν ως το 2012, έτσι ώστε να «κλειδώσουν» και το αντίστοιχο όριο ηλικίας.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος