Τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9 χωρίς επιβάρυνση απ'την επόμενη εβδομάδα

Μια νέα εφαρμογή φέρνει σε λειτουργία το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τροποποιήσεις αλλά και υποβολή αρχικών δηλώσεων Ε9 από το 2010, χωρίς να επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο.


Μέσα από τη νέα λειτουργία του ΤΑΧIS net, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλουν επίσης αρχικές δηλώσεις Ε9 και ΦΑΠ 2011, 2012, 2013 καθώς και αρχικές και τροποιητικές δηλώσεις Ε9 του 2014 ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων για όσους δεν καταβλήθηκαν οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ λόγω λαθών στο Ε9.
Η εκκαθάριση, μάλιστα, αναμένεται να γίνεται αυτόματα με τη συμπλήρωση και κατόπιν συμψηφισμού η μείωση θα περνά στις επόμενες δόσεις.
Τέλος σημειώνεται ότι από 1.1.2014 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων διορθώσεων απαραίτητο είναι να προσκομίζεται πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ και απ' το οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στο Ε9 την τελευταία πενταετία.


Newsroom Enet, με πληροφορίες από  ΑΠΕ – ΜΠΕ