Ένταξη Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ - Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Πρόγραμμα Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ 2021-27 (ΕΣΠΑ) των παρακάτω προγραμμάτων:

 

(1)   ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

συνολικής δημοσίας δαπάνης 486.130 €

 

(2)   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

συνολικής δημοσίας δαπάνης 966.271 €