Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είτε μέσα από την ιστοσελίδα https://stegastiko.minedu.gov.gr/ είτε μέσα από το gov.gr στην κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση», μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.

Για να γίνουν οι αιτήσεις απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

·        ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ των φοιτητών

·        ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φοιτητή και του γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υπάρχει)

·        ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

·        ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

 

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

·        αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

·        Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

·        Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.