Νέες ώρες δρομολογίων για: ΕΥΡΕΙΑΚΗ-ΠΕΡΑΜΑ και ΑΥΛΩΝΑ

Από τις 25 Ιουνίου 2024, θα ισχύουν νέες ώρες δρομολογίων για AΥΛΩΝΑ- ΠΕΡΑΜΑ  - ΕΥΡΕΙΑΚΗ

AΥΛΩΝΑ : 7:30 π.μ.

ΠΕΡΑΜΑ : 7:40 π.μ.

ΕΥΡΕΙΑΚΗ : 7:45 π.μ.

ΙΕΡΑ : 7:47 π.μ.

METOXI : 7:50 π.μ.

ΝΤΙΠΙ : 7:55 π.μ.

ΘΕΡΜΑ : 8:00 π.μ.

Επιστροφή από Μυτιλήνη: 13:30 μ.μ.

Η αλλαγή στις ώρες δρομολογίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του επιβατικού κοινού για διευκόλυνση των μετακινήσεων προς και  από την εργασία τους, καθώς και για την επιστροφή από τη Μυτιλήνη.