Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 διοργανώνουν  την Παρασκευή την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 10.00  στο Επιμελητήριο Λέσβου εκδήλωση “Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027 • Παρόν & Μέλλον“ .

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επτά θεματικά πάνελ, καθένα από τα οποία θα συντονίζεται από έναν έμπειρο δημοσιογράφο και στα οποία θα συμμετέχουν  εκπρόσωποι  από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και Δικαιούχοι  του Προγράμματος. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ο διάλογος σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιγραμματικά οι θεματικές:

·         Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 21-27 και νέες αναπτυξιακές προοπτικές τα επόμενα χρόνια βάσει Εθνικών Στρατηγικών (ΕΤΠΑ)

·         Μια πιο κοινωνική Ευρώπη (ΕΚΤ+)

·         Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τα Μικρά Νησιά

·         Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι

·         Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

·         Κοινωνικές Παρεμβάσεις & Υποδομές

·         Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη σε Μυτιλήνη & Χίο  

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερο του EUROPE DIRECT Βορείου Αιγαίου, το οποίο θα βρίσκεται έξω από την αίθουσα του συνεδριακού χώρου, να δουν υλικό από τους δικαιούχους των έργων που θα παρουσιαστούν και να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία με VR μάσκες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027.

Σχετικά με την Δράση και τα αποτελέσματά της μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.pepba.gr/ 

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει τόσο δια ζώσης  όσο και εξ αποστάσεως, μέσω του συνδέσμου live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΥΔ με δυνατότητα απλής παρακολούθησης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔΩ 

(https://www.youtube.com/watch?v=WnK5AOPjTK8)