Στην Ιταλία μαθητές του ΕΠΑΛ Καλλονής


Το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής συνέχισε την ευρωπαϊκή του πορεία με τη δεύτερη ροή Μαθησιακής Κινη-τικότητας για το σχολικό έτος 2024-25. Στα πλαίσια υλοποίησης του διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού προγράμ-ματος  ΚΑ1 Erasmus+ 2023-1-EL01-KA121-VET-000141578, με τίτλο «Logistics: Εκπαίδευση στην αλυσίδα εφοδιασμού λιανικής και βελτιστοποίηση αποθεμάτων», 16 μαθητές των Τομέων Διοίκησης & Οικο-νομίας και Πληροφορικής του Σχολείου, προερχόμενοι από τη Β’ και τη Γ’ Τάξη, και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί μετέβησαν στη Σικελία της Ιταλίας κατά την περίοδο 02-17 Μαρτίου 2024. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επι-μόρφωση πέντε ημερών με θεωρητικό και πρακτικό μέρος, αλλά και workshops σε Τεχνική Σχολή Κατάρτισης, επαγγελματικές επισκέψεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, και εκ-δρομές στις περιοχές Palermo, Cefalu, Messina, Taormina, Συρακούσες και στο ηφαίστειο Αίτνα. Η αποστολή διέμεινε στις πόλεις Barcellona Pozzo di Gotto και Catania.

Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, στα Πληροφοριακά Συστήματα και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, μια που η συνολική εκπαίδευσή τους  έγινε στα Αγγλικά. Γνώρισαν τον πολιτισμό και τους καθημερινούς ρυθμούς μιας ξένης χώρας και έζησαν σε περιοχές που αποτελούν αρχαίες ελληνικές αποικίες. Απέκτησαν αυτοπεποίθηση ζώντας και κυκλοφορώντας στο εξωτερικό, μακριά από τις οικογένειές τους. Ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και συνειδητοποίησαν την αξία της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, γεγονός πολύ σημαντικό ενόψει και των επικείμενων Ευρωεκλογών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν δύο πιστοποιητικά: EUROPASS Mobility Certificate, και Certificate of Participation, πετυχαίνοντας να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να βελτιώσουν, με τον τρόπο αυτό, την απασχολησιμότητά τους.