Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα η σύμβαση για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Παπάδου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017

 

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΗ ΑΕ», παρουσία του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γέρας Παναγιώτη Σεκερτζή και του Προέδρου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νίκου Σπανού, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού του Παπάδου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.