Δράση καθαρισμού της παραλίας της Χαραμίδας


Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος ΛΕΣΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΆ σε συνεργασία με τους φορείς :Europe Direct Βορείου Αιγαίου&Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς&Παν/μιο Αιγαίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας θα πραγματοποιήσουμεστις 19/4/2024 και ώρα 9,00 το πρωί, δράση καθαρισμού της παραλίας της Χαραμίδας.

Η δράση αποτελεί μέρος μια πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο European Maritime Day In MyCountry. 

Οι εκδηλώσεις European Maritime Day In My Country στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των ωκεανών και των θαλασσών και στην ενεργοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα των νέων. 

Ο σύλλογος ΛΕΣΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ θα ενημερώσει τα παιδιά του σχολείου της Βαρειάς για τα πλαστικά και το περιβάλλον και θα πραγματοποιηθούν οικολογικά παιχνίδια με τα παιδιά.

Οι εκπρόσωποι τουΠαν/μιου Αιγαίουθα μιλήσουν για τα μικροπλαστικά, και θα γίνει και μια επίδειξη με drones, πριν τον καθαρισμό και μετά τον καθαρισμό της Χαραμίδας, από το πρόγραμμα Plastic Litter day, το οποίο εντοπίζει σκουπίδια στις θάλασσες

Τα αποτελέσματα της δράσης, θα δημοσιοποιηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στο πλαίσιο της European Maritime Day In My Country.

 

https://maritime-day.ec.europa.eu/my-country_en#background

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/eu-beach-cleanup_en?prefLang=el