Υπογραφή σύμβασης για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Μόριας στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017

 

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και εκπρόσωπο του αναδόχου, παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νίκου Σπανού, η σύμβαση για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού της Μόριας στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 36.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.