Αγγελία: Πρόσληψη Logistics Manager από την ποτοποιία Ισίδωρος Αρβανίτης Ο.Ε στο Πλωμάρι


Η Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής αποσταγμάτων, ζητά να προσλάβει Logistics Manager για το Πλωμάρι Λέσβου.Ο Logistics Manager θα αναλάβει την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού των αποστακτηρίων σε Πλωμάρι &Τύρναβο. Οι αρμοδιότητες του Logistics Μanager περιλαμβάνουν την οργάνωση και παρακολούθηση της αποθήκευσης και διανομής αγαθών.

 

Καθήκοντα θέσης:

 

·                     Συντονίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση των λειτουργιών logistics, της αποθήκης, των μεταφορών και της εξυπηρέτησης πελατών.

·                     Συμμετέχει στην εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής για αποτελεσματική διανομή.

·                     Διασφαλίζει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αναγκών παραγωγής και επάρκειας πρώτων υλών & υλικών και υποστηρίζει το τμήμα προγραμματισμού παραγωγής για την υλοποίηση του λεπτομερούς πλάνου παραγωγής.

·                     Στηρίζει την στρατηγική της επιχείρησης με την παροχή στοιχείων και υποδείξεων για βελτιστοποίηση κόστους και χρήση εναλλακτικών μέσων.

·                     Ελέγχει όλες τις αποθήκες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους.

·                     Αξιολογεί τους τρόπους μεταφοράς για μεγιστοποίηση οικονομίας.

·                     Συντονίζει το τμήμα έκδοσης παραστατικών με την αποθήκη, για την έκδοση και τήρηση όλων των προβλεπόμενων παραστατικών (Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων).

·                     Οργανώνει και επιβλέπει τόσο την ετήσια, όσο και τις περιοδικές απογραφές, κατά τη διάρκεια του έτους (στους προβλεπόμενους αποθηκευτικούς χώρους).

·                     Έχει την ευθύνη της συντήρησης των οχημάτων του αποστακτηρίου (περονοφόρα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κλπ.)

·                     Επιβλέπει την εφαρμογή όλων των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας από το προσωπικό των αντιστοίχων τμημάτων.

·                     Διαχειρίζεται το προσωπικό, για την παρακολούθηση της διανομής και αποθήκευσης των προϊόντων.

·                     Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις κατά συστημάτων ποιότητας.

 

Προσόντα :

 

          Δίπλωμα ή πτυχίο, Logistics& SupplyChain Management

          Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών επιθυμητή

          Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

          Άδεια οδήγησης

          Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

          Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης ευθύνης

          Γνώσεις οργάνωσης &χωροταξίας αποθήκης

          Γνώσεις χερσαίας & θαλάσσιαςμεταφοράς

          Γνώσεις σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες & ΦΠΑ στις εισαγωγές – εξαγωγές και διεθνείς συναλλαγές.               

          Άριστη γνώση σεMS office

·                     Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ERP / WMS

·                     Δυνατότητα ταξιδιών σε μηνιαία βάση

 

Η εταιρία προσφέρει :

 

          Ανταγωνιστικές αποδοχές

          Εκπαίδευση

          Καλό εργασιακό περιβάλλον

          Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouzoplomari.gr