Σύσκεψη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση της ΕΝ.ΠΕ, στην οποία έγινε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έχει εκφράσει επανειλημμένως της ανησυχία του και τους προβληματισμούς του για την δημογραφική συρρίκνωση της Ελλάδας, αλλά και Ευρωπαϊκών χωρών, το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή του, το μεγαλύτερο σήμερα και δυσεπίλυτο πρόβλημα της χώρας και των Περιφερειών.