«Συναρπαστικές εμπειρίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές» του Μουσικού σχολείου Μυτιλήνης σε Βερολίνο, Σεβίλλη, Πόρτο


Οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευτικών του Μουσικού σχολείου Μυτιλήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το σχολικό έτος 2023-24 ξεκίνησαν ήδη, με την υλοποίηση της πρώτης μετακίνησης τεσσάρων εκπαιδευτικών στο Βερολίνο, ακολούθησε η δεύτερη μετακίνηση στη Σεβίλλη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητικότητα τεσσάρων εκπαιδευτικών στο Πόρτο. Επίσης θα ακολουθήσουν και άλλες μετακινήσεις εκπαιδευτικών στο Βερολίνο, στην Πράγα, στη Βαρκελώνη και στη Φλωρεντία.

Η παρακολούθηση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και στη δημιουργία συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

Σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθούν και μετακινήσεις εκπαιδευτικών με μαθητές του σχολείου μας, που ήδη οργανώνονται και σχεδιάζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές. Πιο συγκεκριμένα,θα ταξιδέψουν δέκα μαθητές με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς στη Μπρατισλάβα και είκοσι μαθητές με τέσσερεις συνοδούς εκπαιδευτικούς στη Βουδαπέστη.

Οι κινητικότητες μαθητών και εκπαιδευτικών προσφέρουν επίσης πολλά οφέλη, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές μας θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και  τρόπους διδασκαλίας, θα βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες τους, θα μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ θα εξελιχθούν και προσωπικά αποκτώντας αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, καθώς θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις σε νέα περιβάλλοντα.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες και να αποκτήσουν εμπειρία σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα ενημερωθούν  για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας υποδοχής, και θα επισκεφθούν στον ελεύθερο χρόνο τους, σημαντικά  μνημεία του πολιτισμού της.