Ξεκίνησαν τα έργα για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στην Αγία Παρασκευή

 

Σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" και έχοντας υπόψη την Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Αγία Παρασκευή Δήμου Δυτικής Λέσβου  (Αριθμ. 303/23 απόφαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑΔΑ:910A46ΜΓΘ5-ΤΡΛ), από την Πέμπτη 01/02/2024και ώρα 7.00μ.μ.,θα ξεκινήσουν εργασίες στην κεντρική οδό «Επαρχ. Οδός Πηγής- Μανταμάδου»  και στην προέκταση της οδού Βερναδάκη, στην Αγία Παρασκευή .

Τα οχήματα που κατευθύνονται εκτός του οικισμού θα διέρχονται από την Περιφερειακή οδό για την αποφυγή καθυστερήσεων στη κίνηση λόγω των εργασιών

Τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων του οικισμού, θα κινούνται μέσω της Περιφερειακού οδού και των παρακείμενων οδών του οικισμού

Θα ληφθεί  κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης