Εξελίξεις στην ΔΕΔΑΠΑΛ- Την 1 Μαρτίου η κρίσιμη γενική συνέλευση


Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

    Α) Να μην γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις των τριών μελών του Δ.Σ., κ. Αποστόλου, κ. Δήσσου και κ. Μακρογιάννη, που υποβλήθηκαν με το αριθ. πρωτ. 2161/19.02.2024  έγγραφο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.  Ακόμη θεωρείται η παρουσία τους επιβεβλημένη στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., καθώς ήταν ενεργά μέλη κατά το διαχειριστικό έτος 2023 και κάποια εξ’ αυτών σε θέση ευθύνης. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση με τα προαναφερθέντα θέματα και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες εκλογής νέου Δ.Σ. από τους μετόχους που έχουν οριστεί με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων από 01/01/2024.

    Β)  Η πραγματοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα: την υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την έγκριση του Ισολογισμού όπως αναφέρθηκε παραπάνω.