Έτοιμο το κτήριο του σχολείου του Μεσοτόπου

 

Μετά από εκείνες του δημοτικού σχολείου Συκαμιάς, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και στο κτήριο του σχολείου του Μεσοτόπου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του.

Στο κτήριο έγινε και επισκευή της προβληματικής στέγης του σχολικού συγκροτήματος του χωριού.