Οι εκπρόσωποι του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου


Από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

 

Οι εκπρόσωποι που εκλέχτηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου:

Αλάνης Γιώργος

Γελαγώτης Στρατής

Δήσσος Παναγιώτης

Αλεξανδρής Νίκος

Ελευθέριου Χαράλαμπος

Αναπληρωματικοί: Αξής Ανδρέας, Μαραγκός Χαράλαμπος, Δερεδίνης Χαράλαμπος

Αλατζάς Απόστολος

Κόβρας Λουκάς

Συκάς Γιάννης

 

Οι εκπρόσωποι που ορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΑΔΕΛ:

-Γιαννή -Κοκκινέλλη Ασανούλα με αναπληρωματικό τον Αλάνη Γιώργο