Ολοκληρώνεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου Καλλονής


Ολοκληρώνεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου Καλλονής που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» με ακρώνυμο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου εξασφάλισε, συμμετέχοντας ως Δικαιούχος του INTERREG «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση ενεργειακά του Γενικού Λυκείου Καλλονής με ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών (LED, θερμομόνωση, κεντρική αντλία θερμότητας και σύστημα έξυπνης παρακολούθησης) και αποκατάσταση της πρόσοψης του κτηρίου.