«Ενημέρωση για τα προγράμματα στα πλαίσια του μέτρου Π3-77-1.1.«Προγράμματα Ελαιουργικών Φορέων»Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου ότι αναμένεται η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης σχετικά με την κατάθεση Νέων Προγραμμάτων Εργασίας Ελαιουργικών Φορέων.

Προκειμένου οι Ομ.Π (Ομάδες Παραγωγών) και οι Ο.Π (Οργανώσεις Παραγωγών) Ελαιόλαδου να έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν Προγράμματα Εργασίας ως αναγνωρισμένες Ο.Ε.Φ. , θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της αναγνώρισης τους και στις μη αναγνωρισμένες να γίνει η αναγνώριση τους ,σύμφωνα με την Υ.Α. 397/18235 /2017 (ΦΕΚ 601 /Β/2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2430 /110502/2017 (ΦΕΚ 3800/Β/2017).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις αναγνώρισης για τις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου είναι οι παρακάτω:

Α) Για την ίδρυση Ομ.Π (Ομάδας Παραγωγών) απαιτείται η συμμετοχή στην νομική οντότητα τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων – παραγωγών.

Β) Για την ίδρυση Ο.Π. (Οργάνωσης Παραγωγών ) απαιτείται α) η συμμετοχή στην νομική οντότητα τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων – παραγωγών και β) ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή

εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες Ομ. Π και Ο.Π. (υπάρχουσες και υπό ίδρυση ) μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις

Επικαιροποίησης ή Νέας Αναγνώρισης έως την Τετάρτη 31-1-2024 ,προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος

Ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών και να είναι δυνατή η κατάθεση των Νέων Προγραμμάτων

Εργασίας τους μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από το ΥΠΑΑΤ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 22530-22565 (Αρμόδιος Υπάλληλος Αλεξίου Χριστόφορος).